Göra egna tryckfärdiga filer

Instruktioner för hur du kan skapa din egen inlaga och omslag i programmet InDesign