Publicering & Distribution

Hur går det till, vem äger rättigheterna till min bok, vilka återförsäljare når jag?