Jag har en tryckfärdig PDF, hur gör jag om jag vill ge ut den som e-bok?

För att ge ut din tryckta bok som e-bok behöver den konverteras till e-boksformatet EPUB2. 

När du har din konverterade EPUB-fil kan du ladda upp den till ditt konto tillsammans med dina tryckfiler. Därefter kan du publicera och distribuera båda formaten.

Type & Tell har ingen tjänst för att konvertera pdf till e-bok. Om du har din boks manus i Word-format också kan du kostnadsfritt skapa en e-boksfil genom att importera texten till vår bokeditor. Du bör formatera texten i Word innan du importerar den. Formatera din text för import. Observera att Type & Tells bokeditor endast kan skapa e-böcker innehållandes text inte bilder.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss