Formatera din text för import

I DENNA ARTIKEL


Varför formatera texten innan import?

För att behålla de rubriker, indrag, kursiver, fetstil med mera som finns i ditt manus bör du formatera det innan du importerar dokumentet.

Kan jag inte bara klistra in allt?

Du kan klistra in text direkt i bokeditorn, men vi avråder från att klistra in hela kapitel eller ett helt manus eftersom det inte är säkert att formateringen följer med.

Klistrar du in stora mängder text kan verktyget också bli långsammare – det är alltid bäst att importera din text för att den ska fortsätta vara lättarbetad och bli korrekt formaterad.

Undvik för långa kapitel
Innan du formaterar din text är det klokt att kontrollera längden på dina kapitel. För att din text ska bli lättarbetad i bokeditorn bör dina kapitel inte överstiga 60 000 tecken (inklusive blanksteg). Längre kapitel kan orsaka problem med långsam laddning och sparande.

Kan jag importera text allt eftersom jag skriver klart?

Om du föredrar att skriva i Word och sedan importera text allt eftersom kan du självklart göra det, kapitel för kapitel eller flera kapitel på en gång! Du hittar importfunktionen i högermenyn i bokeditorn.

Filformat för uppladdning
För att ditt dokument ska gå att ladda upp måste det vara i filformatet .docx. Just nu kan du inte importera några andra format (.txt, .doc, .pages, .rtf).

Använd Word 2007 eller senare
Du får bäst resultat om du använder Word 2007 eller senare för att formatera din text. Det värsta som kan hända är att någon formatering försvinner vid import – detta kan du rätta till i bokeditorn efteråt.

Vad händer när jag formaterar texten?

Följer du stegen nedan så kommer detta hända med din text när den importeras:

  • Alla rubriker med rubriknivå 1 blir nya kapitel i bokeditorn
  • Rubriker med rubriknivå 2, 3 och 4 blir underrubriker
  • Text formaterad med formatet för indrag får indrag även i bokeditorn
  • Kursiver, fetstil, blankrader och sidbrytningar behålls
Viktigt! Spara ditt dokument medan du formaterar det
För att inte riskera att gå miste om dina ändringar om något skulle hända medan du arbetar (t.ex. att Word tvångsavslutas eller din dator dör) är det bra att spara med jämna mellanrum.

För att spara ditt dokument, gå till huvudmenyn, välj  Arkiv > Spara som och skriv in ditt filnamn (t.ex.  boktitel_formaterad.docx). I listan för format, välj  Word-dokument (.docx). Medan du går igenom stegen nedan kan du nu använda snabbkommandot Ctrl+S (PC) eller Cmd+S (Mac) för att spara med jämna mellanrum.

1. Öppna din text i Word

1
Ta bort eventuell smutstitel, titelsida och copyrightsida om du har dessa längst fram i ditt dokument – vi skapar dem åt dig i formgivningsläget i bokeditorn!
2
Öppna de formatmallar som är standard i alla Word-versioner enligt bilderna nedan (Mac och PC).

(Mac, Microsoft Word 2011)

(BILD PC)

2. Applicera format för stycken med indrag

Normalt utgörs merparten av texten i en bok av stycken med indrag. Du spar därför tid genom att först applicera Brödtext med första indrag (eng. Body Text First Indent) på all text i hela dokumentet. Fet och kursiv text kommer inte att försvinna!

1
Markera all text (Ctrl+A/Cmd+A).
2
I rullistan med format, leta upp Brödtext med första indrag (eng. Body Text First Indent).
3
Applicera formatet på all text genom att klicka på det i listan.

Du bör nu se hur alla stycken i hela dokumentet får ett indrag. I steg 3–5 kommer text som inte ska ha indrag (rubriker, stycken efter rubrik, blankradsstycken) få sin formatering.


3. Applicera format för rubriker och underrubriker

1
Gå till första sidan och applicera formatet Rubrik 1 (eng. Heading 1) på alla kapitelrubriker genom att markera rubriken – en i taget – och klicka på Rubrik 1 i listan med styckeformat. Fortsätt tills du har gått igenom hela dokumentet.
2
Du bör nu se att dina rubriker är större än omgivande text. Vid import till Type & Tell blir dessa nya kapitel.
3
Har du underrubriker applicerar du något av formaten Rubrik 2, Rubrik 3 eller Rubrik 4 (eng. Heading 2, 3, 4) på dessa genom att markera underrubrikerna – en i taget – och klicka på vald rubrikstorlek i listan med styckeformat.
4
Fortsätt tills du har gått igenom hela dokumentet. Du bör nu se att dina underrubriker är något större än omgivande text och något mindre än Rubrik 1.

4. Applicera format för stycken utan indrag

Första stycket som följer på en kapitelrubrik eller underrubrik (stycket som inleder brödtexten) ska inte ha indrag. För stycken som inte ska ha indrag ska formatet Brödtext (eng. Body Text) användas.
1
Gå tillbaka till första sidan och ta bort det indrag av första stycket som skapades i steg 2 genom att ställa dig i stycket och applicera formatet Brödtext (eng. Body Text) på det genom att klicka på det i listan med styckeformat.
2
Fortsätt likadant med alla stycken som följer på en rubrik eller underrubrik.
Har du avvikande text, t.ex. dikter?
Applicera formatet Brödtext på dessa och fixa den slutgiltiga formateringen i bokeditorn, där du t.ex. kan centrera text.

5. Applicera format för stycken efter blankrad

Har du gjort blankrader med hjälp av dubbla enterslag för att dela upp scener, sektioner eller annat i din bok? Du kan importera dessa som de är, men för att vara säker på att dessa visas korrekt i e-boken på olika enheter bör du formatera dessa som blankradsstycken.

1
Skapa nytt styckeformat för blankradsstycken. Döp formatet till Blankradsstycke. För att det ska bli lättare att urskilja blankradsstyckena i Word medan du formatera texten, öppna rullisten i nedre vänster hörn, välj Stycke och ställ in avstånd före till 12 pt. Klicka sedan OK.
2
Applicera det nya styckeformatet på de stycken som är under en blankrad.

6. Applicera format för listor och blockcitat

Om du gjort listor eller blockcitat i din bok kan du antingen formatera dem i Word eller göra det efter att du importerat texten till bokeditorn. 

1
För listor, använd den vanliga listfunktionen i Word för numrerade listor respektive punktlistor.
2
För blockcitat, ställ dig i stycket och väl formatet Citat ur listan med styckeformat.

7. Rensa bort överflödig formatering

Om du i steg 5 gjorde blankrader med hjälp av ett styckeformat är det nu dags att ta bort de extra enterslagen som inte längre behövs. Detta gör du genom att använda Avancerad sökning och ersättning, som du hittar under Redigera > Sök i huvudmenyn.

1
Skriv in ^p^p ( ^p är enterslag) i den övre raden, ^p i den nedre.
2
Klicka på Ersätt alla. Word kommer säga till hur många ersättningar som gjordes. Känner du dig osäker kan du först klicka på Sök nästa för att se att Word letar upp rätt tecken att ersätta.

Ovan metod kan också användas för att söka efter t.ex. dubbla mellanslag eller andra olägenheter som du tror kan finnas. Byt då bara ut ^p^p och ^p mot dubbelt mellanslag och enkelt mellanslag (eller det du vill söka och ersätta) och klicka på Ersätt alla.


8. Rensa bort extra mellanslag

Om du i din text råkat göra extra mellanslag mellan orden eller använt många mellanslag för att separera kapitel bör du ta bort dem inför importen. Detta gör du genom att använda Ersätt, som du hittar under Redigera > Sök i huvudmenyn.

1
Skriv in två mellanslag i övre rutan och ett i nedre rutan, rutorna kommer att förbli tomma men markören kommer att flytta sig.

Klicka på  Ersätt alla. Word kommer säga till hur många ersättningar som gjordes. Det kan vara bra att klicka på Ersätt alla någon extra gång för att se till att Word genomsöker hela dokumentet efter dubbla mellanslag. Detta gäller särskilt om du fyllt hela rader med mellanslag, då kan du få göra om processen flera gånger. Känner du dig osäker på att du angett rätt tecken att söka efter kan du först klicka på  Sök för att se att Word letar upp rätt tecken att ersätta.

9. Spara ditt dokument som .docx

Slutligen, glöm inte att spara ditt dokument på nytt! Därefter kan du importera det till Type & Tell. Importera ett manus gör du genom att klicka på Importera på Skrivbordet när du loggat in. Ange en arbetstitel, välj din fil, välj bokformat och klicka därefter på Skapa.

Grattis, nu kan du fortsätta skriva och formge din bok!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss