Ska jag välja hårdband, mjukband eller pocket för min bok?

Type & Tell erbjuder formaten hårdband, mjukband och pocket för utgivning av böcker. Vårt populäraste format, Mjukband är också det format vi rekommenderar för de flesta av våra kunder. Traditionellt har böcker med hårdpärm varit det man förknippar med nyutgivna böcker och pocketböcker har varit det som förknippats med att kunna sälja en bock till många för ett lågt pris. När det gäller tekniken print on demand som Type & Tell använder sig av är dock det mest fördelaktiga formatet mjukbandet. Anledningen till detta är att böcker i hårdband är betydligt dyrare att producera och därför får ett mycket högre pris ut till kund. Pocketböcker har en snarlik produktionskostnad som mjukbanden, men eftersom de trycks som print on demand går det sällan att komma ner i de låga priser många kunder förknippar masstryckta pocketböcker med. Genom att välja mjukband för sin bok kan man ofta få till ett rimligt produktionspris och välja ett f-pris i den prisklass som ger återförsäljarna möjlighet att sätta ett bra utpris till kunden.

I våra användarvillkor kan du läsa om hur produktionskostnad och service- och distributionsavgift beräknas för de hårdband, mjukband och pocket vid print on demand via Type & Tells distribution.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss