Vad ska jag göra innan jag skickar min bok för granskning?

Checklista inför att skicka boken för teknisk granskning

Stämmer bokens metadata?

Under Förbered publicering hittar du all metadata om din bok. Här kan du uppdatera författare, infotext, genre och liknande. Gå igenom all information innan du skickar till granskning för att se så att allt stämmer.

Tänk på att beskrivningen av boken kommer användas som infotext hos återförsäljaren för att berätta om din bok. Försök alltså göra den så intressant för en potentiell läsare som möjligt.

Ser inlagan ut som den ska?

Ladda ner pdf:en från skrivbordet genom att trycka på Mer på ditt verk och välja Ladda ner som pdf. Gå igenom pdf:en och se om den ser ut som du vill.

OBS! Formgivningsläget i editorn är endast till för redigering av boken och är INTE en förhandsvisning av pdf:en

Blanka sidor

Felaktiga blanka sidor kan skapas av olika saker: enkla/dubbla sidbrytningar som följt med vid import av text, blanksteg/blankrader i slutet av ett kapitel.

Åtgärd: Om du ser blanka sidor som du inte skapat själv så kan du gå in i berört kapitel och se om du hittar en sidbrytning som inte ska vara där. Ibland kan det ligga tomma radbrytningar sist i ett kapitel och när du tar bort dem så brukar den blanka sidan försvinna.

Ensamrad (tidigare kallad horunge/busunge)

En ensamrad är när sista raden av ett stycke hamnar högst upp på nästa sida både med och utan efterföljande blankrad. Så här kan en ensamrad se ut: Åtgärd: Se över något stycke tidigare i kapitlet och se om du kan förkorta eller förlänga det med hjälp av att ta bort eller lägga till avstavningar. Om ett stycke har ett ensamt ord på sista raden brukar man kunna få det ordet att "hoppa upp" med hjälp av avstavningar. Eller om ett styckes sista rad tar upp hela sidbredden så kan man få några ord att “hoppa ner” vilket skjuter ner ensamraden.

Få rader sist i kapitel

När ett kapitel avslutas med en sida med bara 1-2 rader text brukar vi rekommendera att du försöker få dem att hoppa upp till sidan innan, eller utöka så att det är minst 3 rader på sista sidan. 


Åtgärd: Se över kapitlet och se om du kan lägga till eller ta bort avstavningar.

Glesa rader

Glesa rader orsakas av att långa ord inte avstavats korrekt i formgivningsläget. Detta sker sällan om du använder bokeditorns automatiska avstavningsfunktion då den är inställd på att avstava så mycket det kan. Det kan dock i vissa fall uppstå glesa rader, exempelvis om du manuellt stängt av avstavningsfunktionen eller manuellt har tagit bort avstavningar av vissa ord i boken.
Så här ser en gles rad ut: 


Här skulle “storskrattade” och “barnmorskan” kunna avstavas för att skapa en mer harmonisk text.
Åtgärd: Avstava i formgesläget genom att markera ordet och lägga in bindestreck där du vill att ordet ska avstavas.


Indrag efter blankrad

Första raden i ett kapitel ska aldrig ha indrag. Detsamma gäller första raden efter en blankrad. Så här kan det se ut: Åtgärd: Ta bort indraget via formateringsmenyn, eller lägg in en blankrad genom samma meny istället för att trycka enter när du står i texten.


Rubrikformatering

Rubriker och underrubriker avstavas på märkliga ställen eller radbryts så att rubriken ser väldigt ojämn ut. Såhär kan en ojämn rubrik se ut: 


Åtgärd: I nuläget är det inte möjligt att avstava rubriker genom knappen "avstava" i vår bokeditor. Istället får redigera det i skrivläget genom att i rubriken skriva <br> där du vill ha en radbrytning (alltså ett lämpligt ställe i rubriken, i det här fallet efter av).

Om du vill rätta till en underrubrik ställer du dig på rätt ställe i texten och trycker på shift+enter för att skapa en radbrytning utan att bli av med rubrikformateringen.

Nu är du redo att skicka din bok till granskning!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss