Går det att ha bilder i e-bok skapad av Type & Tells bokeditor?

Nej, Type & Tells bokeditor kan endast skapa e-böcker innehållandes text inte bilder. 

Har du en pdf innehållandes både text och bilder kan du istället för att göra e-boken i vår bokeditor ta hjälp av någon som kan konvertera din pdf till formatet epub2.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss