Göra en innehållsförteckning i bokeditorn

Det finns ingen automatiserad innehållsförteckning i bokeditorn. Det innebär att om du vill ha en sidförteckning i boken behöver du skapa den på egen hand. Du gör detta genom att skapa ett nytt kapitel i boken och skriva in din innehållsförteckning i det. När nya kapitel skapas i bokeditorn hamnar de längst ner i kapitellistan och får sedan flyttas till rätt plats i boken genom att dras upp i listan.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss