Skapa nya kapitel för förord, innehållsförteckning etc

Du kan lägga in Förord, Innehållsförteckning, Tacksida etc i ett eller flera kapitel som du placerar före övriga kapitel i din bok. För att skapa nya kapitel gör du så här:

Ovanför kapitellistan till höger när du befinner dig i skriv-läget finns en knapp som heter Nytt kapitel. När du skapar ett nytt kapitel hamnar det längst ner bland kapitlen och du får ta tag i det och dra till rätt plats (se instruktionen för hur man flyttar kapitel). Sedan kan du skriva in texten där. Ett annat alternativ är att lägga texten som ska in i ett nytt kapitel i Word och formatera det och importera, den importen gör du via knappen med pilen bredvid Nytt kapitel-knappen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss