Hur gör jag fotnoter i editorn?

Type & Tells bokeditor har ingen funktion för att skapa fotnoter. Vill du ha fotnoter i din text behöver du därför lösa detta på ett annat sätt. 

Du kan exempelvis skriva ut siffror inom parantes (1) i  den löpande texten och sedan i slutet av varje kapitel ha en förteckning över dessa nummer.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss