Vad betyder utfall eller trimbox?

Ett bokomslag ska ha en trimbox eller så kallat utfall för att bli rätt beskuret hos tryckeriet. Utfallet är ofta 5 mm på höger, vänster, över och under kant och dessa 5 mm skärs bort hos tryckeriet. Inställningen utfall brukar anges när bokomslaget ska exporteras till en pdf-fil. Om du gör ditt bokomslag i Indesign och följer  våra instruktioner för det så finns där förklarat hur du gör för att tillämpa utfall/trimbox.

Om du gör din egen inlaga istället för att använda vår bokeditor ska även den ha utfall 5 mm på alla kanter och sidor i boken.  Här finns instruktioner för att skapa sin egen inlaga i Indesign.

För att storleken ska bli rätt på din slutgiltiga fil när du ställer in utfallet är det viktigt att från början skapa dokumentet lika mycket högre och bredare som det utfall du tänker applicera vid exporten till pdf.

Exempel:
Vi ska här i exemplet skapa ett bokomslag för en tryckt bok i formatet mjukband, storlek medium (135 mm x 210 mm). Boken är 138 sidor i den valda storleken vilket ger en ryggbredd på 8,3 mm. Det innebär att när bokomslaget är färdigbeskuret hos tryckeriet ska det vara 278,3 x 210 mm för att passa bokens sidor. 

När vi skapar omslaget för denna bok ska vi lägga på utfall 5 mm på höger, vänster, över och under kant redan när vi börjar skapa vårt omslag, dvs dokumentet ska vara 10 mm högre och 10 mm bredare än slutresultatet vilket för boken i det här exemplet blir en startstorlek på 288,3 x 220 mm.

Anledningen till att vi ska lägga på 10 mm på höjd och bredd är för att sedan när vi ställer in utfall 5 mm på varje kant talar om för tryckeriet att 10 mm på höjd och 10 mm på bredd ska skäras bort i samband med tryckningen.

När du använder vår bokeditor för att skapa din boks sidor eller laddar upp en tryckfärdig pdf i vårt system får du hjälp med måtten för ett bokomslag som passar just de mått din bok har. Du hittar information liknande den nedan under Förbered publicering på fliken Omslag.

Måtten du ser där det står Totala mått (utan utfall) är alltså de slutgiltiga måtten, de ditt omslag får efter att utfallsinställningen skurit bort 5 mm på varje kant. Du ska alltså lägga på 10 mm på höjden och bredden för att få fram urpsrungsmåttet på ditt omslagsdokument.

Vad händer om omslaget inte har något utfall?

Om utfall/trimbox saknas finns risk för att bokomslaget inte går att ladda upp i vårt system eller att det orsaker problem när boken trycks. Problemet som kan uppstå är att boken vid beskärning får vita kanter istället för den bakgrundsfärg eller bild ditt omslag har.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss