Kan jag ha bilder i min bok?

Ja, det går att ha bilder i böcker som ges ut via Type & Tell.

Du kan antingen ladda upp en tryckfärdig pdf-fil av boken innehållandes både text och bilder eller så kan du använda vår bokeditor för att skapa din boks tryckfärdiga pdf-fil.

Bildfunktionen i vår bokeditor är tillgänglig för böcker som ges ut med något av våra publiceringspaket Plus eller Pro. 

Om du skapar din egen pdf-fil och laddar upp den kan du ha bilder även i böcker som ges ut med någon av de andra publiceringsalternativen vi erbjuder.

Här kan du läsa om hur du gör för att lägga in bilder i din bok i  vår bokeditor.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss