Så lägger du in bilder i bokeditorn


Vad innebär Type & Tells bildfunktion?
Med Type & Tells bildfunktion kan du lägga in helsidesbilder i din tryckta bok. För att bilden ska täcka hela bokens sida måste den ha rätt dimensioner.

Bokens storlek Bildens dimension
X-Small (110x178mm) 1417px * 2220px
Small (125x197mm) 1594px * 2445px
Medium (135x210mm) 1713px * 2598px

Obs! Om bildens dimensioner inte överensstämmer med bokens kommer bilden centreras på sidan med vitt utrymme runtom som följd.


Tillgång till bildfunktionen
Bildfunktionen ingår i publiceringspaketen Plus och Pro. Efter att du köpt något av dessa paket kopplar du det till ditt verk och bildfunktionen blir då tillgänglig i bokeditorns Formgivningsläge.

Så gör du
Bildfunktionen är tillgänglig i bokeditorns Formgivningsläge. 

För att lägga in en bild drar och släpper du bildsidesikonen på önskad sida. Denna sida i ordningen är nu reserverad för en bild och kommer inte flyttas i boken även om du skriver/tar bort text på sidorna före. För att ladda upp din bild klickar du på “Ladda upp” och väljer fil. Observera att bilden måste vara i .jpg/.jpeg-format. Skulle det förekomma vita ytor runtom din bild beror det på att bildens dimensioner inte överensstämmer med bokens. Det går dock bra att trycka bilden ändå. Ditt tycke och smak avgör.

Du kan självklart ta bort eller byta bilder i boken om du så önskar.

Tips!
Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt bestämmer dig för bokens storlek (x-small, small, medium) då det påverkar bildernas dimensioner. För bästa resultat bör bildens färgprofil vara CMYK och upplösningen vara minst 150 DPI.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss