Radbryt i kapitelrubrik för att undvika avstavad rubrik

För att slippa avstavning i kapitelrubriker, eller för att dela upp en kapitelrubrik på flera rader, kan man lägga in en manuell radbrytning med hjälp av en html-tagg. Det innebär att texten i taggen inte kommer synas i din pdf men att vår bokeditor kommer tolka taggen som en uppmaning om att byta rad där taggen ligger. 

För att lägga in radbrytningen skriver du följande på rätt plats i din kapitelrubrik: <br>

I exemplet ovan ser kapitelrubrikraden alltså ut som följer efter ändringen: Det klappande <br>hjärtat

OBS, det måste vara gemener, och inga extra mellanslag inom taggen för att den ska tolkas på rätt sätt! Däremot behöver det finnas ett mellanslag innan eller efter taggen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss