Tryckspecifikationer och felmarginaler

Export

Vid exporten väljer du att lägga till skärmärken samt ställa in utfall på 5mm.

Bilder och grafik

 • Bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi.
 • Bilder ska sparas i färgrymd CMYK, ej som RGB.
 • Transparens och lager kan äventyra tryckresultatet, spara bilder som JPEG istället för TIFF om de innehåller lager och/eller transparens.
 • Färgseparera bilder som inte har rätt färgprofil
 • Färgseparation innebär att man omvandlar bilden från den färgrymd som används när en bild visas på skärm (RGB) till den färgrymd som används vid tryck på papper (CMYK). En skärm klarar av att visa många fler färger än ett papperstryck, därför skiljer sig det tryckta resultatet från den färgåtergivning du ser på skärmen.
 • Har din bild inte rätt färgprofil kan du färgseparera den, en rekommendation är att göra detta i Photoshop för att sedan importera bilden i InDesign

Färgprofiler

 • Färgtryck: Använd CMYK "Coated FOGRA39" som färgprofil.
 • Svartvitt tryck: Om en sida ska tryckas i svartvitt måste den vara i gråskala. Vid annan inställning än gråskala kommer sidan att tryckas i färg.
 • Färg ska anges i färgrymd CMYK, ej RGB eller dekorfärg.
 • Färger som mörkblå/violett, grönt eller beige är känsliga. Vid tryck kan en viss färgskillnad uppstå trots att trycket håller sig inom ISO-standarden Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004).

Felmarginaler

 • Tryckeriet har en felmarginal på +/- 1 mm
 • Detta innebär att pappret kan förflytta sig något i maskinerna. Du bör därför inte använda färg eller text för att markera ut bokryggens placering.
 • Undvik ryggtext på böcker med färre än 48 sidor eftersom ryggen kan bli något rundad vid tryck och ryggtexten riskerar att förskjutas.
 • Använd inte ryggtext då bokens rygg är mindre än 6mm. Vid 6mm rygg bör texten inte vara större än 2 mm hög. I takt med att boken växer kan ryggtexten öka i storlek men man bör hålla sig minst 2 mm från kanterna.
 • Felmarginal inom ISO-standarden: Viss variation i färgåtergivningen kan uppstå mellan olika tryck. Det finns därför ingen garanti att böcker som trycks vid ett tillfälle är identiska med böcker som trycks vid ett senare tillfälle.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss