Ordlista för bokutgivning

Någonsin undrat vad som menas med inlaga, ligatur eller skärmärken, men inte vågat fråga?
Lugn, vi har en ordlista åt dig:


Anfang
Den stora, iögonfallande bokstaven som kan inleda ett stycke eller kapitel. Anfanger kan vara väldigt dekorativa, men behöver nästan alltid anpassas manuellt även om det går att ställa in automatiska anfanger i många designprogram.

Antagonist
Protagonistens (huvudkaraktärens) motståndare, som på något sätt motarbetar det huvudkaraktären vill uppnå.

Avdelare
Avdelare används för att skilja på stycken inuti ett kapitel. En avdelare indikerar en större skillnad mellan styckena än vad en blandrad gör, och avdelaren markerar ofta ett perspektivbyte eller ett hopp i tiden. I böcker utgörs avdelare ofta av en eller tre centrerade asterisker.

Backlist
En författares äldre verk.

Backstory
En karaktärs bakgrundshistoria, som kan presenteras i en prolog eller under historiens gång.

Beställningstryck
Se Print-on-demand.

Blankrad
På webben och i många typer av brukstexter markeras nytt stycke med hjälp av en blankrad. I böcker brukar både blankrader och indrag användas. Fördelen med blankrader är att de gör så att texten blir luftigare och därmed lättare att läsa.

Bokinfo
Bokinfo är en databas som samlar all metadata (information om boken) för tryckta böcker som ska säljas på den svenska marknaden. De fungerar som en länk mellan utgivare och återförsäljare, och gör böckerna sök- och beställningsbara i sitt system. Det är viktigt att finnas med i Bokinfos databas om du vill tillgängliggöra din titel för bokhandeln, grossister och nätbokhandel. Idag är det inte möjligt att sälja en titel via svenska återförsäljare om boken inte finns med i Bokinfos databas.

Bokpresentation
Den säljande texten om din bok som syns hos t.ex. nätbokhandlarna. Bokpresentationen är det som ska fånga läsarens uppmärksamhet, men måste också vara tydlig och sökbar.  Läs mer om hur du skriver sökbara texter här.

Brödtext
Huvudsjoket av text.

Bunt
Den marginal som ligger längst in mot ryggen av boken, kallas ibland inre marginal. I limmade böcker (t.ex. mjukband) måste du vara extra noga och kolla att buntmarginalen är tillräckligt stor. Är marginalen för liten riskerar texten att "ätas upp" av bunten och försvinna, eftersom limmade böcker inte går att öppna lika mycket som inbundna.

Busunge/sladdis
Se Ensamrad.

Danskt band
Bok med mjuk pärm med flikar som viks in, vilket ger plats för mer information på omslaget. Limmad rygg.

Dedikation
Oftast en eller ett par rader, placeras innan huvudtexten börjar.

Dialog
Samtal mellan två personer.

Digitaltryck
En digital tryckmaskin fungerar ungefär som en skrivare – varje sida skrivs ut för sig och limmas ihop till en färdig inlaga. Digitaltryck är något dyrare i produktion än den traditionella trycktekniken offset, men med digitaltryck kan du trycka så lite som en bok i taget (offset kräver större upplagor, oftast från 600 exemplar och uppåt). Det är digitaltrycket som möjliggör att din bok kan säljas som print-on-demand.

Distribution
Hur boken tar sig till läsaren.  Läs mer om distribution här.

EAN
Streckkodssystem som används för konsumentvaror, böcker inkluderade. Ditt ISBN används för att skapa koden. Vill du sälja din bok kommersiellt måste du ha en EAN-kod på bokens baksida, annars kommer du få många arga återförsäljare som inte vill behöva slå in ditt ISBN-nummer manuellt.

Efterord
En avslutande text, placeras sist i boken.

Ensamrad
Ett typografiskt begrepp som syftar på när en rad inte ligger på samma sida eller spalt som resten av stycket. Kallades tidigare horunge. I e-böcker där texten går att flöda om kan man inte kontrollera om det blir busungar eller inte, men i tryckta böcker finns det sätt att bli av med dem.
Man skiljer på två typer av ensamrader. Den ena typen är då sista raden i ett stycke hamnar högst upp i en ny spalt eller på en ny sida. Till denna typ av ensamrad räknas även rader högst upp på en sida som följs av en rad som inleds med indrag.
Den andra typen av ensamrad är då första raden i ett stycke hamnar längst ner på en sida eller i en spalt. Denna typ av ensamrad brukar de flesta formgivare idag acceptera, men den första typen med dess två varianter brukar man försöka undvika så långt det går.

Epilog
Eftertext som kan presentera det som händer efter berättelsens egentliga slut, till exempel vad som händer med karaktärerna i framtiden.

EPUB
Vanligaste formatet för e-böcker i Europa. Går att öppna på de flesta datorer, läsplattor och mobiler med hjälp av olika appar/program.

F-pris
F-pris står från början för förlagspris, men i praktiken betyder det priset återförsäljarna köper in boken för.  Läs mer om F-pris och utpris här.

Fanfiction
Även fanfic, en berättelse som utgår från en annan, redan existerande historia. Begreppet har fått ett uppsving inom mainstreammedia de senaste åren, mycket tack vare 50 Shades of Grey (från början en Twilight-fanfic), men olika former av fanfiction har funnits under århundraden.

Flashback
En tillbakablick till saker som hänt tidigare i en karaktärs liv.

Font
Se Typsnitt.

Förord
En introducerande text, placeras oftast efter ev. innehållsförteckning.

Försättsblad (även eftersättsblad)
Det papper som limmas på insidan av pärmen och mot inlagan i en inbunden bok.

Gemener
Små bokstäver.

Horunge
Se Ensamrad.

Hårdband
Bok med hård pärm. Ryggen är oftast bunden med tråd, ibland limmad. För vårt hårdbandsformat, se kartonnage.

Högerställd text
Högerställd text har rak högerkant men ojämn vänsterkant (ovanligt).

Inbundet
Se Hårdband.

InDesign
Det mest använda formgivningsprogrammet bland formgivare och redaktörer. Används för att göra inlagan och sätta texten, men också för bokomslag.

Indrag
Indrag är ett blankt utrymme i början av en textrad och används för att markera nytt stycke. Även citat och textstycken som ska framhävas brukar ha indrag, men då är det indrag på alla rader. Tänk på att den första raden i ett kapitel eller den första raden efter en blankrad inte ska ha något indrag.

Inlaga
Det du hittar mellan pärmarna på en bok, alltså alla blad.

Invik
Den del av omslaget till ett hårdband som klistras runt pärmen. Inviket kommer vara synligt på insidan av pärmen, men ska inte innehålla någon text. Inviket är alltid 15 mm runtom hos Type & Tell.

ISBN
ISBN är det 13-siffriga nummer som används för att identifiera böcker. Du behöver inte ett ISBN för att ge ut en bok, men det behövs för att kunna registrera din bok hos Kungliga Biblioteket och sälja den via återförsäljare. Siffrorna i ett ISBN är inte slumpmässiga, utan står för olika saker: prefix - land - utgivare - titel - kontrollsiffra. I Sverige börjar alla ISBN med 978-91.

Kapitäler
Versala bokstäver i samma höjd som gemener. Kapitäler ska inte göras genom att minska storleken på versala bokstäver, utan är en speciell uppsättning tecken i typsnittet.

Kartonnage
Bok med hård pärm, billigare material än en vanlig inbunden och oftast limmad rygg. Om du väljer att ge ut en bok med hårdband via oss så är det kartonnage som gäller!

Katalogtext
Se Bokpresentation.

Korrektur
Det som korrekturläsaren jobbar med.  Läs mer om korrekturläsning och korrekturtecken här.

Korrekturläsare
Korrekturläsaren går igenom manuset ord för ord och letar efter stavfel och grammatiska fel. Att anlita en korrekturläsare innan du skickar ditt manus till tryck är ett måste, det är omöjligt att korrekturläsa sitt eget manus – du blir helt enkelt blind för din egen text. Ofta behövs flera korrekturvändor. Det går inte att hitta och åtgärda alla fel i en enda läsning.

Layout
Hur textens (eller bildernas) upplägg ser ut på en sida eller ett uppslag. Ett äldre begrepp för detta är ombrytning.

Lektör
Lektören läser ditt manus och kommer med generell feedback. För att få ut så mycket som möjligt av lektörens läsning bör du ha ett fullständigt manus men vara öppen för nya perspektiv på vad som fungerar eller ej. Förlag anlitar lektörer för att bedöma möjligheterna för inskickade manus, men även du som vill ge ut din bok själv kan ha stor nytta av att få ditt manus professionellt bedömt.  Läs mer om en lektörs jobb här.

Ligatur
Två bokstäver som sitter ihop som ett tecken (ofta t.ex. fi och ffl). Ligaturer gör oftast texten enklare att läsa, men det beror helt på vilket typsnitt du använder.

Marginaljusterad text
Texten har både rak vänster- och högerkant. Det vanligaste i textböcker, eftersom det ger en lugn och symmetrisk satsyta.

Metadata
Information om boken, t.ex. titel, författare, omslagsbild, bokpresentation.

Midlist
Amerikanskt begrepp för böcker som inte är bästsäljare men ändå säljer rätt bra. Mindre använt i Sverige. Ej att förvirras med backlist.

Monolog
Tal från en ensam person. Kan vara ett anförande eller en inre monolog.

Offset
En traditionell tryckteknik där tryckplåtar används. Offset passar bra för stora upplagor, medan digitaltryck passar bäst för små till mellanstora upplagor.

Pagina
Sidnumrering.

PDF
Filformat för tryck av både inlaga och omslag.

Plantering
Insmygandet av viktiga detaljer i början av en berättelse som kan få stor betydelse längre fram.

Plot
Handling eller intrig.

Pocket
Bok med mjuk pärm i formatet 110x178 mm (se Storpocket för annat pocketformat). För att en bok ska få ha pocketstandard-märkning krävs att inlagan använder s.k. "pocketpapper", vilket har lägre kvalitet men är lättare än vanligt bokpapper.

Print-on-demand
En tryckmetod som betyder att boken trycks när den beställs, kallas även beställningstryck (även om den engelska termen är vanligare). Print-on-demand utnyttjar digitaltryckets fördel med att man kan trycka upp en bok i taget.

Prolog
Förtext till skönlitterära historier som inte är en del av berättelsen, men som bidrar med intressant information eller presenterar bakgrund.

Protagonist
Huvudkaraktären, oftast en person som läsaren upplever som en hjälte.

Pärm
Det hårda omslaget på en inbunden bok eller en kartonnage-bok.

Redaktör
Redaktören djupdyker i ditt manus och hjälper dig med allt från karaktärsutveckling och dramaturgi till tempus och interpunktion. Det är redaktören som kan reda ut trådar som blivit hoptrasslade, tajta till berättelsen och vässa språket.

Saga
Se Bokpresentation.

Satsyta
Den delen av sidan som fylls av text.

Skrivcoach
Skrivcoachen ger återkommande feedback på det du skriver och hjälper dig hålla drivet igång. Har du många idéer och bollar i luften kan en skrivcoach hjälpa dig att hitta struktur i ditt arbete. De kan även se till att du inte låter saker fara iväg åt för många olika håll.

Skärmärken
Små linjer som läggs till i hörnen på varje sida vid export till PDF. Skärmärkena används av tryckeriet för att se att arken skärs på rätt ställe.

Steg
Stegen är där pärmen för ett hårdband knips åt runt bokens rygg och skapar en inbuktning. Steg finns på både framsida och baksida, men ingen text ska placeras där. Hos Type & Tell ska stegen alltid vara 10 mm på respektive sida om ryggen.

Storpocket
Bok med mjuk pärm i formatet 135x210 mm. Se Pocket.

Subplot
En sidohistoria till den huvudsakliga intrigen.

Synopsis
Beskriver kortfattat händelseförloppet i boken. Synopsis är inte något som ska skrivas först när manuset är klart. Ju tidigare desto bättre! Skriver du ner vad som ska hända kommer du ha lättare att behålla den röda tråden från början till slut.

Sättning
Formatering av text för att passa i inlagan.

Teckensnitt
Se Typsnitt.

Typsnitt
Typsnitt, teckensnitt och font används ofta synonymt, men är egentligen lite olika saker. Typsnittet är en grupp tecken som bildar en typsnittsfamilj, t.ex. Arial. Teckensnitt används ibland istället för typsnitt, oftast i IT-sammanhang. Font är den digitala filen typsnittet ligger i. Din formgivare kommer dock förstå vad du menar vilket ord du än använder, så var inte orolig om du använder "fel" begrepp!

Upplaga
Ett antal upptryckta böcker. En upplaga kan vara 20 000 böcker, men också bara 50.

Utfall
En kant på några mm (oftast 5 mm) som ligger runtomkring en sida. Har du utfallande bilder eller text (alltså att materialet ska ligga ända ut i kanten av sidan) bör dessa även täcka utfallsmarginalen. Utfallet är tryckeriets säkerhetsmarginal om beskärningen skulle bli någon millimeter sned. Har du inget utfall på t.ex. ditt omslag riskerar det att bli vita kanter runtom.

Utpris
Apple iBooks använder sig av utpris när du själv ska sätta ditt pris. Utpriset är det som visas mot kund.  Läs mer om utpris och F-pris här.

Versaler
Stora bokstäver.

Vänsterställd text
Vänsterställd text har rak vänsterkant (vanligt i tidningar och diktsamlingar). Jämför högerställd text och marginaljusterad text.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss