Vilket pris ska jag sätta på min bok?

Det är upp till dig! Så länge ditt pris inte understiger produktionskostnaden kan du sätta ett så lågt eller högt pris du vill, men det kan vara bra att jämföra med andra böcker inom din genre för att få ett hum.

Det pris du bestämmer för boken är det så kallade F-priset, dvs. det pris återförsäljarna köper in boken för. Sedan är det upp till varje återförsäljare att bestämma vilket pris slutkunden kan köpa boken till.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss