Hur kommer jag in på ett bibliotek med min bok?

Tryckt bok
För tryckta böcker gäller att bibliotek kan köpa in via Bokinfo, om din bok är distribuerad, eller direkt från dig, om du har beställt en egen upplaga. Biblioteken köper in böcker självständigt, så det gäller att själv sälja in din bok till dem.

E-bok
För e-böcker måste du ha ett avtal med Axiell Media (f.d. Elib), som distribuerar e-böcker till de svenska biblioteken.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss