Kan jag göra ändringar i en bok som är publicerad via Type & Tell?

Ja om ändringarna är av mindre slag. Vid publicering låses dina bokfiler och du kan inte ändra något i dem via vårt system. Vill du göra ändringar efter publicering måste bokens filer låsas upp och bytas ut av vår tryckleverantör. Kostanden för byte av filer för publicerad bok är 890 kr inklusive moms.

Vad räknas som acceptabla ändringar?

  • Korrektur av stavfel och mindre textändringar (enstaka ord) som inte påverkar bokens sidantal
  • Uppljusning av omslag eller bilder i inlaga

Om större ändringar ska göras krävs att boken publiceras på nytt med ett nytt ISBN.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss