Vad händer när min bok publiceras?

När din bok publiceras registreras boken hos Kungliga Biblioteket, dit också två pliktexemplar skickas om du valt att ge ut boken som tryckt bok.

Om du efter publicering vill sälja din bok kan du köpa till distribution i efterhand om detta inte redan ingått i ditt paket.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss