Vad är skillnaden mellan print on demand och egen upplaga?

Print on demand betyder att din bok trycks när någon köper den. Fördelarna med print on demand är att du inte behöver ha din bok på lager och sköta leverans av den. Din marginal per bok blir något mindre än om du skulle trycka en stor upplaga och sälja, men du behöver inte spendera några pengar utöver distributionskostnaden för att tillgängliggöra boken till läsare.

Väljer du att trycka upp din bok och sälja på egen hand är det en egen upplaga. Produktionspriset per bok blir något mindre, men du måste sköta lagerhållning och leverans själv.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss