Skapa omslag för hårdband i InDesign

I DEN HÄR ARTIKELN


Omslagets delar

Omslaget till hårdbandet består av olika delar, men dokumentet skapas som en sida. De delarna du måste ha koll på är:

Framsida/baksida

Vill du ge ut en bok med hårdband genom Type & Tell är det alltid formatet 135 x 210 mm som gäller för inlagan. Höjd och bredd för framsida och baksida behöver dock justeras för omslaget, så måtten för framsida/baksida är alltid 130 x 215 mm.

Invik

Den del av omslaget som klistras runt pärmen. Inviket kommer vara synligt på insidan av pärmen men ska ej innehålla någon text. Inviket är alltid 15 mm runtom

Steg

Stegen är där pärmen knips åt runt bokens rygg och skapar en inbuktning. Steg finns på både framsida och baksida, men ingen text ska placeras här. Stegen är alltid 10 mm på respektive sida om ryggen.

Utfall

Utfallet är detsamma som skärsmån och behövs om omslaget skulle skäras någon millimeter snett. Utfallet ska alltid vara 5 mm. Bilder och färg som ska gå ut över kanten på boken måste täcka även utfallet.

Ryggmått

Ryggmåttet bestäms av antal sidor i boken, utifrån sidintervaller. Boken kan max innehålla 300 sidor, minst 28 sidor.

Sidantal Ryggbredd
28–60 9 mm
61–80 10 mm
81–140 12 mm
141–180 14 mm
181–220 16 mm
221–240 18 mm
241–260 20 mm
261–300 22 mm

Exempelvis får en bok med 250 sidor en ryggbredd på 20 mm.


Skapa dokumentet

OBS! Andra mått och ryggbreddsformler gäller för mjukband och  pocket .
1

Räkna ut omslagets mått.

Omslagets totalbredd: Omslagets totala bredd blir alltid 300 mm + ryggbredd.
För en bok med 250 sidor blir den totala bredden alltså 310 + 20 = 330 mm.

Omslagets totalhöjd: Omslagets totala höjd blir alltid 245 mm.

Utfallet på 5 mm runtom läggs till som en separat inställning i InDesign.

Omslaget beskärs vid streckad linje, men bilder/bakgrundsfärg som ska gå över kanten behöver läggas 5 mm utanför detta = utfall. Ingen text eller viktiga objekt ska läggas på steg eller invik. På omslaget ska ingen streckad linje vara markerad.

2

Öppna ett nytt dokument i InDesign.

Byt ut bredden mot din uträknade bredd.
Ställ in höjden till 245 mm.
Ställ in spalter till 2 men byt spaltmellanrum till måttet på din rygg.
Marginalerna på 15 mm kommer markera inviket.
Utfallet ska ställas in till 5 mm på varje sida

3
Ditt dokument kommer nu se ut nedan:

Det mellan svart ram och rosa ram är inviket, turkosa linjer markerar steg, lila linjer markerar ryggen. Röd ram markerar utfallet. Färg som ska gå hela vägen ut i kanten måste täcka utrymmer mellan svart och röd ram. OBS! Låt även ryggens bakgrundsfärg löpa hela vägen till röd kant.


4
Dags att börja designa ditt omslag!

Designrekommendationer

  • Lägg ingen text på invik eller steg.
  • För sidantal under 48 sidor bör du inte ha text på ryggen.
  • Var uppmärksam på att tryckeriet har en felmarginal på 1 mm. Detta kan främst påverka bokens rygg. Har du objekt (bilder, färgplattor) som ligger kant i kant med ryggen riskerar dessa att hamna en millimeter snett. För att undvika detta, placera inte objekt kant i kant med ryggen.
  • Lämna minst 10 mm marginal mellan text/element (t.ex. EAN-kod) och omslagets ytterkant för bästa läsbarhet.
  • Har du svart eller mörk bakgrund på baksidan och ryggen, använd endast vit text. Trycket riskerar att bli grumligt om texten är färgad.
  • Gör omslaget något ljusare på skärm än du vill att det blir i tryck. Omslagets laminering gör att färger ibland blir mörkare i tryck än på skärm.
  • Kontrollera att alla bilder du monterar ligger i färgläge CMYK och för bästa resultat upplösning 300 dpi. Konvertera bilder till ICC-profil FOGRA39 (färgprofil för bestruket papper).
  • EAN-koden (streckkod) ska vara minst 27x13 mm stor och ska alltid ligga på vit bakgrund. Efter att du tilldelat boken ett ISBN kan du ladda ner din EAN-kod under Förbered publicering > Omslag.
  • Du kan, om du vill, skriva ut ISBN-numret ovanför EAN-koden. Detta är frivilligt, då ISBN ändå framgår av siffrorna under EAN-koden.

Exportera PDF

1
Exportera genom att välja förinställning PDF/X-4:2008 från Arkiv > Adobe PDF-förinställningar (Adobe PDF Presets).
2
Under Märken och utfall, klicka i Använd dokumentutfallsinställningar. Inga skrivarmärken behövs.

3
Under Utdata, välj Konvertera till mål (behåll värden) för Färgkonvertering, och Coated FOGRA39 som Mål.
4
Grattis, ditt omslag är klart att laddas upp!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss