Vad är ett ISBN och hur får jag ett till min bok?

Ett ISBN ( International Standard Book Number) är det som ger boken en egen identitet, likt våra personnummer. ISBN används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att kunna skilja din bok från andra böcker av samma namn.

För att ge ut din bok via Type & Tell måste du ha ett ISBN. Vi erbjuder dig möjligheten att utan kostnad få ett ISBN tilldelat till din bok, eller så kan du ange ditt eget ISBN som du ansöker om via  Svenska ISBN-centralen (kostnadsfritt).

Hur gör jag för att få ett ISBN till min bok genom Type & Tell

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss