Skapa omslag för pocket i InDesign

I DEN HÄR ARTIKELN


Skapa dokumentet

OBS! Andra instruktioner gäller för mjukband och hårdband.
Gör dokumentet som en sida i formatet baksida + rygg + framsida x höjd
Ryggbredden beräknas enligt följande: (sidantal x 0.0600) + 0.5 mm. 
Exempelvis får ett omfång på 200 sidor en ryggbredd på 12,5 mm. 
1

Räkna ut omslagets mått.

Omslagets totalbredd: 5 mm (utfall) + bredd + ryggbredd + bredd + 5 mm (utfall)
Omslagets totalhöjd: 5 mm (utfall) + höjd + 5 mm (utfall)
Omslaget beskärs vid streckad linje, men bilder/bakgrundsfärg som ska gå över kanten behöver läggas 5 mm utanför detta = utfall. På omslaget ska ingen linje vara markerad.

OBS! För pocket gäller endast två storlekar på din bok: 110 x 178 mm (X-Small/pocket) eller 135 x 210 mm (Medium/storpocket).

2

Öppna ett nytt dokument i InDesign.

Byt ut bredd och höjd mot dina mått. 
Ställ in höger och vänster marginal till bredden på din bok. 
Ställ in utfallet till 5 mm runtom.
3
Ditt dokument kommer nu se ut nedan:
Lila ram markerar ryggen. Röd ram markerar utfallet. Färg som ska gå hela vägen ut i kanten måste täcka utrymmet mellan svart och röd ram.

4
Dags att börja designa ditt omslag!

Designrekommendationer

  • För sidantal under 48 sidor bör du inte ha text på ryggen. 
  • Var uppmärksam på att tryckeriet har en felmarginal på 1 mm. Detta kan främst påverka bokens rygg. Har du objekt (bilder, färgplattor) som ligger kant i kant med ryggen riskerar dessa att hamna en millimeter snett. För att undvika detta, placera inte objekt kant i kant med ryggen.
  • Lämna minst 10 mm marginal mellan text/element (t.ex. EAN-kod) och omslagets ytterkant för bästa läsbarhet.
  • Har du svart eller mörk bakgrund på baksidan och ryggen, använd endast vit text. Trycket riskerar att bli grumligt om texten är färgad.
  • Gör omslaget något ljusare på skärm än du vill att det blir i tryck. Omslagets laminering gör att färger ibland blir mörkare i tryck än på skärm.
  • Kontrollera att alla bilder du monterar ligger i färgläge CMYK och för bästa resultat upplösning 300 dpi. Konvertera bilder till ICC-profil FOGRA39 (färgprofil för bestruket papper).
  • EAN-koden (streckkod) ska vara minst 27x13 mm stor och ska alltid ligga på vit bakgrund. Efter att du tilldelat boken ett ISBN kan du ladda ner din EAN-kod under Förbered publicering > Omslag.
  • Du kan, om du vill, skriva ut ISBN-numret ovanför EAN-koden. Detta är frivilligt, då ISBN ändå framgår av siffrorna under EAN-koden.

Exportera PDF

1
Exportera genom att välja förinställning PDF/X-4:2008 från Arkiv > Adobe PDF-förinställningar (Adobe PDF Presets).
2
Under Märken och utfall, klicka i Använd dokumentutfallsinställningar. Inga skrivarmärken behövs.

3
Under Utdata, välj Konvertera till mål (behåll värden) för Färgkonvertering, och Coated FOGRA39 som Mål.
4
Grattis, ditt omslag är klart att laddas upp!

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss