Vad ska min inlaga innehålla?

Vad är en inlaga?

Inlagan är det du hittar mellan bokens pärmar, bokens alla sidor minus framsida, rygg och baksida (vilka tillhör omslaget).

Vad ska inlagan innehålla?

Bokens inlaga följer ofta en standardiserad struktur. Först hittar du det som kallas framvagn, som sträcker sig från smutstitelsidan till det första kapitlet börjar. Sedan kommer själva texten, och sist kan du lägga övrig information du vill ha med, till exempel en författarpresentation.

De flesta elementen brukar placeras (eller börjar) på en högersida, förutom tryckortssidan (även kallad copyrightsida) som placeras på nästföljande vänstersida efter titelsidan eller sist i boken. 

Nedan är en lista på en vanlig ordning i textböcker, men du behöver inte ha med allt! Det viktigaste är titelsida, tryckortssida och din text, såklart.

 • Smutstitelsida (högersida)
 • Frontespis (vänstersida)
 • Titelsida (högersida)
 • Tryckortssida/kolofon (vänstersida). Type & Tell placerar sin tryckortssida sist, medan andra föredrar att placera den efter titelsidan. Välj själv!
 • Innehållsförteckning (högersida, helt uppslag eller två sidor av ett blad)
 • Dedikation (högersida)
 • Tacksida (högersida)
 • Citat (högersida)
 • Förord (högersida)
 • Inledning (högersida)
 • Kapitelstart (högersida)
 • Huvudtext
 • Efterord
 • Författarporträtt

Smutstitelsida

Smutstitel är en kvarleva från äldre tider då den skyddade inlagan från smuts. Den innehåller endast bokens titel (ingen underrubrik) i liten grad och skrivs med fördel med kapitäler. Studera våra formgivna inlagemallar om du är osäker på hur det brukar se ut! Smutstiteln startar alltid på en ny högersida.

Frontespis

Sidan två lämnas ofta blank. Har författaren gett ut böcker sedan tidigare kan dessa tas upp här. Skriv ”Tidigare utgivning” följt av kursiverad titel samt årtal på ny rad i liten grad.

Titelsidan

Titelsidan innehåller författarens namn, bokens titel, undertitel samt eventuellt översättare/redaktör/förlagsnamn. Du kan också ha en formgiven titelsida som återspeglar omslagstitels form, dock är denna alltid svartvit. Titelsidan startar alltid på en ny högersida.

Tryckortssida

Även kallat copyrightsida placeras efter titelsidan alternativt som sista sida i bokens inlaga. En tryckortssida innehåller alltid minst två saker: dels det internationella copyrighttecknet © samt namn och årtal som berättar vem som äger upphovsrätt till materialet i boken, dels bokens obligatoriska och unika ISBN.

Checklista för tryckortssida/copyrightsida

 • © FÖRNAMN EFTERNAMN, XXXX (årtal för bokens första tryck)
 • *Första tryckningen (om boken har tryckts tidigare ”Andra tryckningen”)
 • *Omslagsform (att omslagsformgivare önskar nämnas vid namn på omslag och tryckortssida är inte ovanligt och är god kutym)
 • *Översättare (översättarens namn ska i regel anges både på titelsida och tryckortssida, om möjligt även på bokomslaget – stäm av med din översättare!)
 • Tryckort (tryckeri, ort och årtal) - OBS! I Type & Tells böcker behöver ingen tryckort skrivas ut då detta läggs till automatiskt av tryckeriet.
 • *Förlag (postadress, e-post, hemsida och övrig information enligt önskemål)
 • ISBN XXX-XX-X-XXXXXX-X

*Frivilliga uppgifter

Dedikation, tacksida, citat

Dessa är alla frivilliga och bör starta på en ny högersida.

Innehåll

Dubbelkolla att din paginering stämmer överens med din innehållsförteckning innan du skapar en tryckfärdig fil! Innehållsförteckningen startar vanligtvis på en ny högersida.

Förord, inledning, kapitelstart, efterord

Här slutar bokens startsidor och ditt förord, inledning eller kapitelstart tar vid. Du utformar upplägget efter eget huvud med kapitel och/eller delar. Glöm inte att avsluta med en tryckortssida, om du nu inte placerade den efter din titelsida!

Författarporträtt

Fick inte författarporträttet plats på omslaget kan du lägga det sist i inlagan.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss