Vad innebär EPUB2?

EPUB2 är ett flödande format för e-böcker, som till skillnad från fasta format (PDF) gör att texten anpassar sig efter skärmens storlek. De e-böcker som konverteras från Type & Tells bokeditor är i EPUB2, och det är även det formatet du kan ladda upp om du gör din egen e-boksfil.

EPUB3 är ännu inte gångbart hos alla återförsäljare, varför vi inte erbjuder publicering och distribution av det formatet.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss