Granskas alla böcker av Type & Tell?

Ja, alla böcker som skickas till publicering, tryckning eller distribution genomgår en teknisk granskning, där vi ser till att dina bokfiler har rätt format och inte innehåller några tekniska fel.

Vi gör ingen innehållslig granskning av böcker, och du som författare och utgivare är själv ansvarig för bokens innehåll och utformning.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss