FAQ och Instruktioner

Instruktioner

Använda bokeditorn

Instruktioner för hur du skapar din bok i med hjälp av vår bokeditor.

16 artiklar

Göra egna tryckfärdiga filer

Instruktioner för hur du kan skapa din egen inlaga och omslag i programmet InDesign

8 artiklar

Övriga instruktioner

Ändra titel på bok, komplettera tjänster, få ett isbn till boken.

5 artiklar

Vanliga frågor

Ge ut en bok genom Type & Tell

Skapa en bok i bokeditorn, ladda upp en färdig bok, teknisk granskning av bokfiler.

20 artiklar

Publicering & Distribution

Hur går det till, vem äger rättigheterna till min bok, vilka återförsäljare når jag?

25 artiklar

Beställningar och leveranser

När kommer mina böcker, hur beställer jag tryckta ex av min bok

3 artiklar

Köp av tjänster och paket

Betalningsalternativ, leverans av köpta tjänster, när ska jag köpa

8 artiklar

Försäljning av boken och förtjänst

Hur får jag min avans/förtjänst, vad är f-pris, vilket pris ska jag sätta på min bok.

9 artiklar

Övriga frågor

Var hittar jag användarvillkoren, Vilka webbläsare fungerar bäst med Type & Tell?

6 artiklar